Welkom

Nieuwe generatie vakmensen in de techniek 

De Stichting, die bestaat uit regionale (technische) bedrijven, is partner bij het ontwikkelen van technisch talent in de regio Gorinchem. Bedrijfsleven en het onderwijs werken samen aan een nieuwe generatie vakmensen, aan uw toekomstige werknemers.

De Stichting presenteert zich op het internet onder haar webnaam “Vakcollegia”. Dit is een verwijzing naar de Romeinse tijd. De Romeinen kenden al een soort gilden, de zogenaamde collegia. Deze kunnen gezien worden als voorlopers van de gilden en waren bonden voor een bepaalde beroepsgroep waarbij men zich vrijwillig kon aansluiten wanneer men dat beroep deed. In tegenstelling tot de middeleeuwse gilden reguleerde deze niet de concurrentie tussen de leden. Dit gebeurde pas vanaf de middeleeuwen, rond de twaalfde en dertiende eeuw. Toen verdween ook het vrijwillige karakter van de gilden.

U heeft als bedrijf de mogelijkheid om bij te dragen aan het Vakcollege in uw regio. Samen met het Vakcollege geeft u vorm aan het praktijkleren van de leerling.

Meedoen?
Dat kan als u voldoet aan de volgende criteria:
-U investeert in de ontwikkeling van de leerling van het Vakcollege;
-Uw bedrijf is een erkend leerwerkbedrijf;
-U onderschrijft het beleidsplan van de Stichting;
-U betaalt jaarlijks een kleine bijdrage aan de Stichting;
-U meldt zich via deze website aan bij de Stichting Bedrijvenkring van het Gilde Vakcollege Techniek.